СКАНЕР ООД е подписал Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.092 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта Обща стойност: 5 837,45 лв., от които 4 961.83 лв. европейско и 875.62 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 21.12.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

Имате въпроси?

Свържете се с нас

Работно време:

  • понеделник – петък: 9 – 18
  • събота и неделя – почивен ден

адрес на управление:
гр. Пазарджик,
бул. Христо Ботев 88, ет. 2

Управител: София Узунова
тел.: 0899859828

Централен офис - гр. Пещера
0350 6 7178
0894 548 328
форма

за контакт